Zostaniesz na zawsze w sercach naszych

Moje siostry i bracia, którzy w młodym wieku odeszliście za Tęczowy Most, walczyliście do końca z tą bolesną i ciężką chorobą jaką jest dysplazja tylko po to, żeby być cały czas przy swoich właścicielach, kochając ich nad życie, pamiętajcie że zawsze będziecie w naszych sercach.

Żal, że to akurat spotkało Was będzie nam towarzyszył przez całe życie. Nie byliście niczemu winni, każdego czeka odejście od swojego Państwa, winę ponosi hodowla, którą kiedyś spotka kara, gdy będą losować: niebo czy piekło. Bądźcie szczęśliwi za Tęczowym Mostem, spoglądajcie na nas i miejcie nas w swojej opiece.

Vigo i Rodzeństwo…

Dodaj komentarz